โรคความดันโลหิตสูง


ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติ ทำให้หัวใจต้องบีบตัวมากขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือด ความดันเลือดประกอบด้วยสองค่า ได้แก่ ความดันในหลอดเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว (ความดันช่วงหัวใจบีบ; systole) และ ความดันในหลอดเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว (ความดันช่วงหัวใจคลาย; diastole) ความดันเลือดปกติขณะพักอยู่ในช่วง 100-140 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจบีบ และ 60-90 มิลลิเมตรปรอทในช่วงหัวใจคลาย ดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงหมายถึงผู้ที่มีความดันเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคที่เปรียบเหมือนมหันตภัยเงียบ ที่คนส่วนใหญ่ มองไม่เห็น จะมองข้ามว่าเป็นโรคที่ไม่อันตราย และปัจจุบันมีคนป่วยด้วยโรคนี้ เป็นจำนวนมากและต้องการรักษา ซึ่งอาจทำการรักษาด้วยการรับประทานยา การรับประทานอาหาร และการใช้สมุนไพรในการรักษา ซึ่งช่วยให้ความดันโลหิตที่เคยสูงลดลงได้ สมุนไพรไทยลดความดันโลหิตสูงเป็นสมุนไพรที่หาได้ไม่ยาก เป็นสมุนไพรใกล้ตัวรับประทานได้ง่าย ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีมากมาย สมุนไพรที่สามารถรักษาโรคความดันโลหิตสูง มีดังนี้ กระทกรก ตำลึง รางจืด ผักหวาน มะรุม ผักชีล้อม ผักกะสัง อัญชัน ทุเรียนเทศ ตะลิงปิง มะกรูด จักรนารายณ์ กะเพรา ผักโขม ขึ้นฉ่าย ฯลฯ